ยินดีต้อนรับ..สู่ศูนย์คณิตศาสตร์


http://www.esan66.sillapa.net/sm-srn1/


ข้อมูลครูคณิตศาสตร์ ณวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ล่าสุด)

สหวิทยาเขตครู(คศ.3)ครู(คศ.2)ครู(คศ.1)ครูผู้ช่วยพนักงานราชการครูอัตราจ้างรวม
สหวิทยาเขต 13222921470
สหวิทยาเขต 22021633154
สหวิทยาเขต 31018511035
สหวิทยาเขต 416161471256
สหวิทยาเขต 51781545251
สหวิทยาเขต 62314932152
สหวิทยาเขต 7141415112258
สหวิทยาเขต 8121214114558
รวมทั้งสิ้น14412587421917434

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 2/2559

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 1/2559

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558