โครงงานมูลนิธิเปรม


ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์


กำหนดการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ [สพม.33]
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2559 
- แข่งขันฯ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 
- รายงานผล ส่ง สพม.33 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
สถานที่การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
- หอประชุมสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ตรวจสอบรายชื่อ/ใบสมัครที่ส่งแล้ว  ได้ที่...ด้านล่างนี้


รายละเอียด..ตามไฟล์...ด้านล่างนี้

ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ก.ค. 2559 16:12